چاپ شماره پرونده و تاریخ چاپ

متاسفانه با وجود پیشنهاداتی که دفاتر برای بهبود سیستم ثبت آنی میدهدند اما هیچ تغییری داده نمیشود و به سازمان ثبت به این روند خودخواهانه خود ادامه میدهد.

برخی از دوستان پیشنهاد داده اند که شماره پرونده و تاریخ چاپ برگه های موقت سندی که در سیستم ثبت آنی تنظیم میکنند چاپ شود اما متاسفانه سازمان ثبت هیچ پاسخی به این درخواست و سایر درخواست ها نداده است.

ظاهرا طراحی این سامانه به قدری ظریف است که امکان این جور تغییرات ناممکن است!

/ 0 نظر / 42 بازدید