اطلاعیه در خصوص شرکت های نرم افزاری همکار

واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران درراستای برقراری ارتباطی مستمر با کلیه دفاتر اسنادرسمی سراسرکشور و به منظورارائه هرچه بهتر سرویس های الکترونیکی درتبادل اطلاعات ضروری و به موقع و نیز ایجاد هماهنگی بین نرم افزارهای مورد استفاده دردفاتر سراسرکشور جهت ایجاد تسهیلات درفرایندهای کاری دفاتراسنادرسمی ، ازجمله انتقال مستقیم اطلاعات کانون درخصوص مشکلات مربوط به جعل مدارک ونظایرآن دراسناد تنظیمی دفاتر وثبت آن درنرم افزار دفترخانه شما ( که درحال حاضر به صورت اطلاعیه درصندوق پستی همکاران قرارداده می شود ) ویا دریافت فایل های آماری مورد نیاز کانون ازنرم افزاردفترخانه وقراردادن آن در پرتال ( بدون نیاز به ورود اطلاعات ) در وحله اول ، اقدام به مذاکره با سه شرکت نرم افزاری : پارس تیراژه ، سورنا کامپیوتر( طلیعه ) و مهرافزار نموده تا در زمینه های فوق و رفع نیازهای فعلی و آتی همکاران ، دراین حلقه ارتباطی باکانون همکاری نزدیک تری داشته باشند که با حسن برخورد شرکت های یادشده ، مورد موافقت   قرارگرفت وامید داریم تا به تدریج تمامی شرکت هایی که نرم افزارشان دردفاتر سراسر کشور مورداستفاده همکاران میباشد نیز به این جمع بپیوندند .

به این منظوردرقدم اول ، صندوق پستی برای هریک از سه شرکت فوق درپرتال کانون افتتاح شده تا به عنوان یک ابزار ارتباطی سریع ، اطلاعات لازمه را ازجانب کانون دریافت داشته ، بلافاصله نسبت به تبدیل اطلاعات وارائه آن به دفاتربرای به روز نمودن بانک اطلاعاتی نرم افزار دفترخانه اقدام نمایند . کلیه همکاران ، میتوانند از طریق صندوق پستی فوق مطالب و درخواست ها و مشکلات نرم افزاری و نظایر آن را ازاین طریق به شرکتهای فوق الذکر ارسال نمایند..

برای ارسال نامه به این شرکتها کافی است تا پس از ورود به پرتال با نام کاربری خود ، درصفحه صندوق پستی   برروی گزینه " ارسال نامه جدید " کلیک نموده وبا انتخاب نام شرکت مورد نظرخود ازلیست " شرکت های نرم افزاری" درخواست خود دررا برای شرکت مورد نظرارسال فرمائید.

چنانچه بخواهید فایلی نیزبرای شرکت ارسال نمائید میتوانید این کار را ازقسمت " فایل های ضمیمه " که درزیر صفحه "  نامه جدید " قراردارد انجام داده وفایل را به ضمیمه نامه ارسال دارید.

 

لذا ازکلیه همکارانی که ازنرم افزارهائی به جز سه شرکت یادشده استفاده می نمایند ، درخواست می شود موضوع را بامدیریت شرکت نرم افزاری خود درمیان گذارده تا با برقراری تماس با واحد فناوری اطلاعات کانون ، هماهنگی های لازم انجام شده واطلاعات مورد نیازبرای امور فوق دراختیارشان قرارداده شود .

قبلا ازهمکاری صمیمانه شما سردفتران ودفتریاران گرامی کمال تشکررا داشته ، اطمینان دارد که درمکاتبات خود باشرکت های یادشده که ازطریق پرتال کانون صورت می گیرد ، شئون سردفتری ونزاکت اجتماعی که ازجمله قوانین مورد تاکید درپرتال کانون بوده ( که درهنگام ثبت نام درپرتال باآن موافقت نموده اید ) مورد توجه خواهد بود. همکاران میتوانند درهرمورد که نیازبه گفتگوی بیشتری برای حل مشکلات نرم افزاری خود داشته باشند موضوع را برای مدیرسیستم ارسال نمایند تا پیگیری های لازم برای رفع مشکل صورت گیرد.

 

واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران ودفتریاران  

/ 0 نظر / 29 بازدید