تعهد توریستی

به تاريخ بالا حاضر دفتر گرديدند: ***** با مشخصات فوق الذكر داراي پاسپورت شماره ***** و پس از حضور بموجب اين سند تعهد نمودند مبني بر اينكه به عنوان تروريست به كشور كوبا سفر مينمايم و در طول مدت اقامت در كشور كوبا هيچگونه اقدام غير توريستي انجام نخواهم داد و در تاريخ ذكر شده در ويزا به ايران بازخواهم گشت.

/ 0 نظر / 23 بازدید