اقرار به اکراه و تنفر شدید از همسر

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : خانم ----------------------------

بعدالحضور اعلام واقرارداشتند:اینجانب در کمال صحت و سلامتی جسم و عقل و قصد و اراده اعلام و اقرار و تعهد نمود که با رضایت کامل و بدون هیچگونه قید و شرط و اجبار و اکراه و محدودیتی و با کمال میل خود و به دلیل اکراه و تنفر شدید از همسرم خواهان جدایی و طلاق از آقای ----------زوج سند نکاحیه شماره ----مورخ 24/5/74 دفترازدواج شماره --------تهران می باشم و دیگر تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه زندگی با مشارالیه نبوده و در آینده نیز نخواهم بود و پس از اجرای صیغه طلاق ، چه در مدت عده و حتی پس از آن نیز حاضر به عقد مجدد با ایشان نبوده و حق انعقاد هرگونه عقد دیگری اعم از دائم یا موقت را از خود یا پدرم و وکلای احتمالی خود را اسقاط نمودم و به پدرم آقای ----------- اذن می دهم که با انتخاب وکلای دادگستری به صلاحدید خود و انعقاد قرارداد با آنان و پرداخت حق الوکاله و هزینه سفر وکلا و سایر هزینه های دادرسی نسبت به طرح هرگونه دعوی در مراجع قضایی اعم از کیفری ، حقوقی و مالی علیه مشارالیه اقدام نموده و در خصوص مطالبه و اخذ مهریه به هر میزان و نفقه ایام گذشته و حال و آینده و اجرت المثل زمان زندگی مشترک و نحله و به طور کلی تمامی حقوق مالی اینجانبه و نیز حق حضانت و سرپرستی فرزند مشترکمان هر تصمیمی که پدرم اتخاذ نماید مورد قبول بوده و به منزله تصمیم و خواسته اینجانب معتبر و غیرقابل عدول می باشد.:.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 305,000ریال  وصول وقبض حق التحریر شماره مربوطه صادر وتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ----------- تنظیم گردید .

 به تاریخ  بیست و                      مرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء 

/ 2 نظر / 61 بازدید
نارسیس

[تعجب]

مهدی

هزینه اقرار 305000 !!!!!