حداقل عیدی امسال کارگران یک میلیون و 216 هزار تومان تعیین شد

آیا شما کارمندان دفاتر اسناد رسمی عیدی کامل را دریافت کرده اید؟

 

 

حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و 216 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 826 هزار تومان خواهد بود.براین اساس حداقل دستمزد کارگران 608 هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی 1 میلیون 216 هزار تومان و حداکثر آن 1 میلیون 825 هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد 487 هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل 974 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون 461 هزار تومان عیدی گرفتند.

/ 0 نظر / 50 بازدید