# وکالت_کاری

وکالت اخذ مدارک از دانشگاه

موکل: خانم ..................  وکیل: آقای ..................  مورد وکالت :مراجعه به ادارات ، سازمانها ارگانها ،مراکز علمی وآموزشی ودانشگاهها ودانشکده (بویژه دانشگاه ........................) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید