# فرم_قرارداد_رهنی

سند رهنی کارمندی بانک توسعه صادرات ایران

ماده یک: بانک تسهیلاتی به مبلغ 000/000/350 ریال به گیرنده تسهیلات اعطاء و نامبرده تسهیلات مرقوم را قبول و دریافت نمود. ماده دو: مدت این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 130 بازدید