# دفتر_اسناد_رسمی

سامانه رفع ابهامات سردفتران برای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساخت

سامانه رفع ابهامات سردفتران برای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی با توجه به اینکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

وکالت امورکاری وزارت صنایع و معادن

موکل: آقای ............. وکیل: آقای .............  مورد وکالت :مراجعه به اداره صنایع ومعادن قم ویاهریک ازادارات تابع وانجام کلیه اموراداری وکاری موکل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

آگهی انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی استان

آگهی انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی استان تهران منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

دریافت شماره اقتصادی جدید توسط دفاتر اسنادرسمی

تاکید سازمان امورمالیاتی بر لزوم دریافت شماره اقتصادی جدید توسط دفاتر اسنادرسمی سازمان امور مالیاتی بر لزوم دریافت شماره اقتصادی جدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید