# تعهد

تعهد رئیس هیئت مدیره درخصوص شغل دولتی اشتغال ندارم

بدینوسیله اینجانب : خانم ......................................  رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت در شرف تاسیس تعهد و اقرار مینمایم بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید