تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

سلام

از ابتدای سال ١٣٩٢ ، در صورتی که در هریک از دفاتر اسناد رسمی سندی تنظیم کرده باشید میتوانید با داشتن شماره های شناسه و رمز تصدیق ، در هرکجای جهان با مراجعه به سایت سازمان ثبت و لینک زیر اطلاعات آن و صحت آن را مشاهده کنید.

تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

/ 0 نظر / 1471 بازدید