اطلاعیه شماره 12 – 1391/07/24 درخصوص اسناد مجعول

سردفتراسناد رسمی 927 تهران ضمن ارسال 10 فقره فتوکپی اسناد وکالت وقطعی مجعول (درخصوص اتومبیل) که به ضمیمه نامه شماره 207 – 3/7/91 ارسال داشته اند ، اعلام داشته که با توجه به پرسش های صورت گرفته ازجانب دفاترهمکارنسبت به بعضی ازاسناد تنظیمی به نام دفتر 927 تهران ، مشخص گردیده که بعضا اسنادی به نام این دفترجعل گردیده است.

بدین وسیله ازکلیه همکاران درخواست می شود تا قبل از هرگونه اقدامی نسبت به اسناد ارائه شده منتسب به دفتر 927 تهران ، به هرطریق ممکن صحت واصالت اسناد ارائه شده رااز دفترخانه 927 تهران پرسش نمایند.

/ 0 نظر / 20 بازدید