تغییرات دفترهزینه درآمد (مشاغل)

 

                                                                                                                                                                                                                                                پیوست شماره 2

حساب درآمد و هزینه : از --/--/--13 تا --/--/--13

 

 

1-  فروش کالا (خالص)

 

 

2- درآمد حاصل از ارائه خدمات

 

 

3- درآمد حاصل از فروش دارائیها

 

 

4- سایر درآمدها

 

 

جمع فروش ودرآمد

 

 

کسر می شود:        1- خرید کالا (خالص)

 

2- هزینه اجاره محل

 

 

3- هزینه حقوق و دستمزد

 

 

4- هزینه استهلاک دارائیها

 

 

5- هزینه آب،برق،گاز،تلفن و...

 

 

6- هزینه بیمه دارائی ها

 

 

7- هزینه حمل و نقل

 

 

8-  سایر هزینه ها

 

 

جمع خرید و هزینه ها

 

کسر می شود موجودی کالا و مواد در اول دوره

 

اضافه می شود موجودی کالا و مواد در پایان دوره

 

سود(زیان) ویژه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=============================================

                                                                                                                                            صورت اموال و دارائیها                                                                   پیوست شماره 3

مانده اول دوره

شرح اموال و دارائیها

مانده پایان دوره

استهلاک انباشته

ارزش دفتری

مانده اول دوره

استهلاک سال  جاری

 

ساختمان

 

 

 

 

 

ماشین آلات

 

 

 

 

 

وسائط نقلیه

 

 

 

 

 

اثاثیه و منصوبات

 

 

 

 

 

سایر دارائیها(صورت ریز ضمیمه شود)

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                پیوست شماره 4

 

 

جدول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

دوره

 

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به
فروش / درآمد

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی به همراه

خرید / هزینه/دارائی

مانده قابل پرداخت

( دریافت )

مبلغ پرداختی اصل (مالیات و عوارض)

مبلغ پرداختی جرایم

شماره قبض

تاریخ قبض

مالیات

عوارض

مالیات

عوارض

مالیات

عوارض

مالیات

عوارض

مالیات

عوارض

مالیات

عوارض

مالیات

عوارض

اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم *   اداره کل امورمالیاتی       اداره امورمالیاتی          واحدمالیاتی        شماره پرونده                                                                                                                                                                پیوست شماره5   فرم مخصوص مشخصات هویتی شریک  / شرکاء مشاغل  ردیف نام  نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه  شماره ملی  نشانی محل سکونت  درصدسهم شماره اقتصادی نام خانوادگی روز ماه سال محل صدور ** شماره سری وسریال شناسنامه کدپستی  1                                                                                         2                                                                                         3                                                                                

/ 4 نظر / 106 بازدید
parscloop.com

سلام دوست عزیز ! قالب جدید سایتم آماده شد لطفا بهم سر بزن و نظربده اگه هنوز لینکم رو ثبت نکردی ، منو با اسم : پارس کلوپ لینک کن و بگو با چه اسمی لینکت کنم ممنون ، منتظرت هستم

parscloop.com

سلام دوست عزیز ! قالب جدید سایتم آماده شد لطفا بهم سر بزن و نظربده اگه هنوز لینکم رو ثبت نکردی ، منو با اسم : پارس کلوپ لینک کن و بگو با چه اسمی لینکت کنم ممنون ، منتظرت هستم

ایمان

سلام دوست عزیز اگه میخوای عزیزانتان را غافلگیر کنی فقط کافیه که یه سری به سایت مابزنی. عجله کن تا زیاد سرمون شلوغ نشده

پیج رنک گوگل

همه دنبال افزایش رتبه تو گوگل افتادن منم می خوام با شما بلینکم شاید برا منم خبری شد بیا تو سایت من تبادل آدرس کنیم تا این پیج رنک گوگل آپدیت نشده منتظرم مهناز