بخشنامه تسهیل روند استعلام الکترونیکی

معاونین محترم سازمان
مدیران محترم کل ستادی و استانها

سلام علیکم

 

     پیرو بخشنامه شماره 181904/90 مورخ 10/10/1390 نظر به اینکه در اجرای مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اجرای ثبت آنی معاملات و تسهیل مراجعین، سیستم استعلام الکترونیک بین دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در سراسر کشور عملیاتی گردیده، لیکن تاکنون ملاک اقدام قطعی در مکاتبه الکترونیک مذکور دریافت مکاتبه کاغذی بوده لذا جهت کاهش مراجعات مقرر می دارد: واحدهای ثبتی به محض دریافت الکترونیکی استعلام وضعیت ثبتی توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق شبکه نسبت به ارسال پاسخ الکترونیکی به دفتر مربوط اقدام و برگه پاسخ را نیز صادر و از طریق پست به دفترخانه ارسال نمایند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند هم زمان با ارسال استعلام الکترونیکی برای واحد ثبتی، برگه استعلام را در دفترخانه نگهداری تا پس از وصول برگه پاسخ واحد ثبتی از طریق پست آن را ضمیمه و اقدامات بعدی را مطابق مقررات معمول دارند.
مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها و رؤسای واحدهای ثبتی وظیفه اجرای صحیح بخشنامه را بر عهده داشته و معاونت محترم امور اسناد، کانون سردفتران و دفتریاران و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات نظارت دقیق بر حسن اجرای بخشنامه را معمول خواهند داشت.

 

احمد تویسرکانی
معاون قوه قضائیه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 یکشنبه 22 مرداد 1391 - 12:12:12 ب.ظ  

/ 0 نظر / 18 بازدید