استعلام

با سلام
در صورت امکان به ادارات ثبت بفرمایید که جهت تعویض شماره دفتر و صفحه و ثبت ، این امکان را فراهم سازند که در پاسخ استعلام شماره های جدید را اعلام نمایند و دفاتر خود اقدام به تصحیح نمایند و پس از تنظیم سند مالک جدید به ثبت مراجعه نماید  و سند تک برگی جدید برای خود اخذ نماید تا نیازی به ارسال کپی برابر اصل و  درخواستهای دیگری که روال سابق را دنبال می کند بپرهیزند.
با تشکر شماره پیگیری شما :   3337048609

/ 0 نظر / 5 بازدید