حق الثبت برای استعلام ١٠ هزار تومان شد!!!

اخیرا با مراجعه به ذیحسابی ثبت متوجه شدیم مبلغ حق الثبت برای استعلام ثبت بدون هیچ بخشنامه ای از ٨ هزار تومان به ١٠ هزار تومان افزایش یافته است که دفاتر مجبور شدند ما به التفاوت هر استعلام را طی فیش بانکی به حساب 2171321270000 واریز نمایند و فیش آن را به ضمیمه سایر آمار خدمت آقای قام قرمه تحویل دهند بلکه ایشان از سر تقصیر دفاتر بگذرند!!!

 

سردفتر محترم هم با شنیدن این خبر طی جملات دلنشینی این حرکت چراغ خاموش ثبت را اینگونه پاسخ فرمودند:

تو چطور حقوق دولتی خودتو می بری بالا ولی مال ما رو نمی بری بالا !!!

/ 2 نظر / 51 بازدید
کارمند

بخشنامه همان اول سال در سایتها قرارداده و اعلام گردیده بود.

به اون سردفتر محترم بفرمایید شوما خودت رو ناراحت نکن چون که داری حق التحریر رو بیشتر از نرخ مصوب میگیری و هزینه استعلام هم که دیگه هیچ وقتی داری اسناد بیع غیر منقول رو بر اساس قیمت منطقه ای میگیری دیگه 2 هزار تومان اضافه بدب دولت که چیزی ازت کم نمیشه مومن خدا