خلاصه معامله الکترونیکی

امان از دست خلاصه معامله الکترونیکی!
وای به حالت اگه یه ملک چند جلد سند داشته باشه!
بعد همون ملک چند تا خریدار داشته باشه! اونوقت پای میز کامپیوتر خون گریه میکنید!
فک کن اسم چند نفر رو زدی با سهم و هزار جور کوفت و زهر مار بعد یهو سیستم فوق پیشرفته سامانه خطا میده یا در حالت پردازش قفل میشه!
نرم افزار سیلور لایت هم سنگین شده نمیکشه کل سیستم میره زیره آب!
بعد اون لحظه یاده کی میفتی!؟

/ 0 نظر / 33 بازدید