منت کشان بی ادعا

دفتر اسناد رسمی باید منت همه را بکشد!

منت نماینده بانک برای اینکه سند رهنی بفرستد!

منت اداره اوقاف برای اینکه سند اجاره هایش را بفرستد !

منت بازرس اداره ثبت برای کمتر درج کردن تخلفاتی که ارزشی ندارند!

منت بازرس اداره مالیات برای کمتر کردن ایراداتی که به نظرش می آید!

منت بازرس کانون سردفتران هم به همان خاطر!

منت مشتری های جور وا جوری که ارزش سندشان به قدری نیست که کفاف هزینه های دفترخانه را بدهد!

کلا باید ناز بکشد و زیر منت همه جا و همه کس باشد مبادا شکایتی و نارضایتی به دنبال آید! اما آیا باید اینچنین باشد!؟ که با صد منت و فدایت شوم بین این همه سازمان دولتی ریز و درشت بقای خود را ادامه دهد!!!

/ 1 نظر / 30 بازدید
هادی

تمام این بدبختیها و منت کشیها بخاطر این موضوع است که اسلامی عمل نمیکنیم . اگر به آیه 282 سوره بقره دقت کنیم شان سردفتر را در میابیم .