خبر با مزه

نمیدونم شنیدین یا نه!

ولی یه بنده خدایی تعریف میکرد یکی از سردفتران محترم شهر تهران در کمال آرامش موفق شدن از اول سال ۱۳۹۲ با استفاده از اوراق بهادار سابق حدود ۵۰۰ تا سند تنظیم و تقدیم مردم عزیزمون کنن!!!

جا داره از بازرسین محترم ثبت تشکر کنیم که تونستن ایشون رو کشف کنن !!! قهقهه

جالب اینجاست که به این بنده خدا گفتن باید بره از همه متعاملین این ۵۰۰ تا سند اقرار بگیره و حلالیت بطلبه ! خنده

واقعا باید از ایشون سوال بشه که پارسال اخر سالی که قحطی اوراق اومده بود چرا دست تو جیبت نکردی چهار تا از اوراقت هم به دفاتر دیگه قرض بدی!؟ ای خود خواه!!! ای پول پرست!!! ای که سند دفترای دیگه قاپ میزنی!!! خجالت بکش!

/ 1 نظر / 29 بازدید
محمود

جالب بود ولی شاید بنده خدا از بخشنامه اوراق اطلاعی نداشته و باخبر نشده باشد . یا شاید خبر داشته ولی به علت بیکلاسی اوراق جدید از اونا استفاده نکرده و یا شاید فکر کرده سند سنده چه فرقی میکنه روی چه اوراقی باشه [متفکر]