بکارگیری گواهی امضاء الکترونیک برای ارسال خلاصه معامله

با توجه به الزامی شدن دفاتر به داشتن مهر الکترونیکی از امروز این سیستم فعال گردید که ظاهرا فقط با مرورگر اینترنت اکسپلورر قابل استفاده است.

نحوه استفاده از آن را میتوانید در سایت کانون مشاهده کنید!

/ 2 نظر / 39 بازدید
برده ولی آزاد

تقدیم شما از هرآنچه خوبیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] انسان های خوب همچو انعکاس ماه در زلال برکه اند لمس شدنی نیستند ولی زیبایی بخش ظلمت شبند. [گل]

برده ولی آزاد

تقدیم شما از هرآنچه خوبیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] بهترین مرکب برای راندن هوس ، واژه "عشق" است [گل] اینجا مردم همیشه از مردم صحبت می کنند ولی هیچ کس مردم نیست.