افزایش 4 برابری حق الثبت اسناد!

در اطلاعیه های صادره از سازمان ثبت مبلغ حق الثبت تنظیم اسناد از ۵٠٠ تومان به ٢ هزار تومان افزایش یافته است.

علاوه بر این مبلغ دفاتر اسناد رسمی موظفند به ازاء هر سند مبلغ ۵ هزار تومان نیز به عنوان حق الثبت صدور اسناد الکترونیکی نیز پرداخت نمایند.

شرح بخشنامه :

وفق فراز 4و3 بخشنامه شماره 223550/92 مورخ 28/12/92 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور رو نوشت برای هر برگ ( اعم از این که مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد واملاک باشند ) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (که صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاک است) مستلزم پرداخت مبلغ 20000 (بیست هزار) ریال حقوق دولتی می باشد، تعرفه حقوق دولتی تطبیق سایر اوراق با اصل آن ها مطابق بخشنامه شماره 152564/88 مورخ 9/9/88 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  و مصرف آن در موارد معین به ازای  هر برگ 2000(دوهزار) ریال می باشد. 

با توجه به داد و فریادهای کانون سردفتران نه تنها بر حق التحریر تغییری نکرده بلکه سازمان ثبت با وضع قوانین مذکور اقدام به افزایش درامد خود کرده است!

/ 0 نظر / 41 بازدید