آمار عملکرد دفاتر

1- در ابتدا می توانید با مشاهده شیت مربوط به سال 1391 که بصورت مثال تکمیل شده است با نحوه پر کردن هر ماهه برای ماه های آینده استفاده نمایید.

2- ردیف هایی که با رنگ زرشکی نشان داده شده است به صورت اتوماتیم محاسبه میگردد ، پس لزومی نیست دستی چیزی وارد نمایید (مگر اینکه مطمئن هستید که رقم نشان داده شده اشتباه است).

4- ردیف هایی که فونت آنها قرمز رنگ است و دارای عبارت ریال میباشد را دفاتر باید در انتهای ماه واریز نمایند.

نحوه تکمیل

1- در انتهای هر ماه با مراجعه به نرم افزار واریز حق الثبت ، کل مبالغی که بابت اسناد مالی واریز شده است را استخراج و در ستون ماه مربوطه ردیف 24 (ثبت مالی واریز شده) وارد نمایید.

2- تعداد اسناد مالی و غیر مالی رامشخص کنید و در مکان مربوط به هر ماه درج نمایید تا تعداد کل اسناد آن ماه در ذیل آن نمایش داده شود.

3- اگر در ردیف 19 اولین سند فروردین ماه را درست وارد نمایید تا پایان استفاده از این نرم افزار نیازی نیست هر ماه شماره اولین سند را درج نمایید و بصورت اتوماتیک هر ماه محاسبه میگردد و فقط کافیست هر ماه آخرین سند همان ماه را در ردیف 20 درج نمایید. که با اینکار مجدد صحت تعداد کل اسناد کنترل و نمایش داده میشود.

4- با درج تعداد استعلام برای هر استعلام مبلغ 8 هزار تومان محاسبه میگردد و جمع آن در ردیف بعدی نمایش داده میشود.

5- در ردیف 16 اگر تعداد اسناد غیر مالی را صحیح وارد کرده باشید ، مبلغ واریز برای اسناد غیر مالی در ردیف 25 نشان داده میشود و در ردیف 26 نیز جمع مبالغ واریزی توسط نرم افزار واریز وجوه نمایش داده خواهد شد که میتوانید با مبالغ حق الثبت دفتر تمبر تطبیق دهید.

6- ردیف 27 برای ذخیره شماره فیش غیر مالی در نظر گرفته شده است.

7- اگر در ردیف 28 اولین شماره گواهی امضاء فروردین ماه را درست وارد نمایید تا پایان استفاده از این نرم افزار نیازی نیست هر ماه شماره اولین گواهی امضاء را درج نمایید و بصورت اتوماتیک هر ماه محاسبه میگردد و فقط کافیست هر ماه آخرین شماره گواهی امضاء همان ماه را در ردیف 29 درج نمایید تا تعداد کل گواهی امضاء آن ماه در ردیف 30 نمایش داده میشود  و در ردیف 31 نیز حق الثبت تعلق گرفته به کل گواهی امضاء ها نمایش داده میشود.

8- در ردیف 32 با وارد کردن جمع کل حق التحریر اسناد این امکان را دارید که در ردیف 33 مبلغ 10 درصد اسناد و گواهی امضاء متعلقه به کانون محاسبه و نمایش داده خواهد شد.

در پایان اگر سوال یا پرسشی در این خصوص دارید میتوانید در قسمت نظرات درج نمایید!

/ 1 نظر / 52 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم