بازنشستگی دفتریار دوم

"باتوجه به اینکه طبق قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفران و دفتریاران مصوب 1371 و آیین نامه آن، دفتریار دوم جزء‌کارکنان دفترخانه و مشمول مقررات قانون کار شناخته شده است،‌ تحقق بازنشستگی وی از طریق ادارات کل و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، موجب پایان رابطه شغلی وی با دفترخانه می شود.

 در این نامه از سردفتران اسنادرسمی درخواست شده است به محض بازنشسته شدن دفتریار دوم، ضمن منع حضور و مداخله وی در امور دفترخانه تحت عنوان دفتریار، ‌مراتب پایان اشتغال وی را مستنداً به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط گزارش کنند تا به اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام و در سوابق مربوط منعکس شود".

 

البته اینکه دفتریار دوم دقیقا چه نقشی را در دفاتر اسناد رسمی دارد در هیچ کجا نیامده است!

با این حال دفتریاران معمولا دارای روابط خوبی هستند که در دل همگان جا دارند! نیشخند

/ 0 نظر / 89 بازدید