قرارداد ارائه ایده

با توجه به عدم وجود قوانین محکم برای حفظ حقوق ایده پرداز و ایده های نابی که افراد دارند ، تصمیم گرفتم برای این منظور فرم قراردادی رو بنویسم که امیدوام با کمک شما کامل ترش کنیم.

قرارداد ارائه ایده

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این سند ، بدینوسیله متعهد میشویم که ایده های ارائه شده توسط طرف اول را نزد خود محفوظ نگه داریم و تا اجرایی شدن آن از هرگونه افشاء اطلاعات آن خوددرای نماییم و درصورتی که از ایده یاد شده بصورت یک جانبه توسط طرف دوم بهره برداری گردد ، مسئول جبران کلیه هزینه ها و خسارات احتمالی به طرف اول میباشد و نیز با توجه به بهره برداری صورت گرفته ، طرف دوم موظف است 50 درصد کل سود ناشی از ایده مطروحه را به طرف اول طی مدت اجرای آن بپردازد و ...


برای دریافت متن کامل قرارداد درقالب فرم به دو صورت PDF , WORD کلیک کنید

/ 0 نظر / 328 بازدید