جواب های بامزه ادارات ثبت

از اتفاقات جالبی که در ادارات ثبت می افته میشه به این مورد با مزه اشاره کرد:

برابر دستور رئیس ثبت ساوه بوارده 5928/93/21-24/4/93 استعلام مذکور باستناد چه مدارکی  صورت گرفته در حالی که اسناد مالکیت پلاک فوق در اختیار وکیل می باشد ضمنا پاسخی نسبت به استعلام مذکور میسور نمی باشد.

/ 0 نظر / 38 بازدید