انعکاس مشکلات ونارسائی های خلاصه معامله الکترونیک

همکار گرامی

با سلام ، پیشاپیش فرارسیدن عید سعید نوروز را حضور شما وخانواده محترم تبریک وتهنیت عرض می نمایم .

همانگونه که مطلعید ، حسب اعلام اداره کل ثبت استان تهران از تاریخ 5 /12/91 ارسال خلاصه معامله اسناد تنظیمی دردفاتراسناد رسمی ، ازطریق الکترونیکی دراستان تهران اجرائی گردیده است .

با توجه به اینکه اطلاع رسانی این موضوع به همکاران ، در دو روز اول اسفند ماه صورت گرفت، انتظار براین بود که همزمان با اجرائی شدن ارسال خلاصه معاملات به روش الکترونیکی ، تدارک لازم ازجانب اداره کل ثبت استان تهران برای پاسخگوئی به اشکالات وسئوالات دفاتراسناد رسمی استان فراهم شده باشد که درکمال ناباوری ، چنین نشده و درپاسخ به تماس های مکرر همکاران، یادآورعدم مسئولیت اداره کل ثبت استان تهران درپاسخگوئی شده ، اعلام می کردند که مسئولیت پاسخگوئی به سئوالات شما ، کانون سردفتران میباشد ! ازطرفی درتماس های چند روزه همکاران سردفتر ودفتریار که ازطریق ثبت تهران به کانون ارجاع داده می شدند ، همکاران ما در واحد فناوری اطلاعات کانون به علت عدم اطلاع از تعاریف صورت گرفته وعملکرد سیستم برای وضعیت های مختلف ، شرمنده از پاسخگوئی بودند.

مراتب عدم هماهنگی دراین مورد به ریاست محترم کانون ، منعکس تا با مدیران ارشد سازمان درمیان گذارده شود .

لذا فارغ از نحوه اجرائی نمودن ارسال خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی ، بدون ایجاد تمهیدات لازم به منظور پشتیبانی کاربران ، با پیگیری های به عمل آمده ازجانب واحد فناوری اطلاعات کانون وهماهنگی صورت گرفته با واحد توسعه وفن آوری سازمان ثبت ، از کلیه همکاران گرامی ( سردفتر ودفتریار ) درخواست می گردد تا کلیه ایرادات ، اشکالات و سئوالات خود را با شرح کافی و بیان روشن و واضح از هرمورد را بدون ابهام برای مدیرسیستم با عنوان " اشکالات خلاصه معامله " ارسال نموده تا ضمن جمع آوری اشکالات ودسته بندی آنها ، پاسخ های دریافتی به صورت مرتب دراختیار همکاران قرار داده شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید