مشکلات سامانه اوراق

امروز دوشنبه  26/01/92 جلسه ای با حضور معاونت محترم سازمان درامور اسناد ، مدیر کل محترم اموراسناد ، مسئول محترم دفتر فناوری و توسعه سازمان ونمایندگان کانون سردفتران ودفتریاران درمحل دفتر معاونت محترم سازمان برای بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده ازجانب همکاران که درپرتال کانون منعکس نموده بودند ، تشکیل و در چندین مورد ، نظر اعضاء جلسه اعلام شده ، مقررگردید تا  نظرات جلسه به صورت مکتوب به ریاست محترم سازمان ارائه تا درصورت تصویب وتائید ، گزارش نهائی به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور رسانده شود.

ازسوی دیگر ، با توجه به گزارشات متعدد دریافتی مبنی بر اشتباه در ورود اطلاعات اوراق به سامانه وسایر موارد مشابه ، مقرر شد تا دفتر توسعه فناوری واطلاعات سازمان راهکارهای فنی خود را به منظور کاهش اشتباهات همکاران در ورود اطلاعات به سیستم ، در سامانه اعلام نموده ، روش اجرائی و اداری نحوه برطرف نمودن اشتباهات صورت گرفته درسامانه نیز مشخص گردد .

لذا با توجه به مراتب فوق ، پاسخ قطعی به سئوالات  شما که نیاز به اعلام نظر سازمان خواهد داشت  و هم چنین تمهیداتی که درخصوص کم نمودن اشتباهات مربوط به ورود اطلاعات ویا ابطال اوراق و موارد مشابه در سامانه توسط دفتر توسعه صورت خواهد گرفت ، ظرف چند روز آینده به کلیه همکاران در سراسر کشور اطلاع رسانی خواهد شد .

 

دفتر فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتر یاران

/ 0 نظر / 48 بازدید