خلاصه معامله الکترونیک

سلام با توجه به بخشنامه سازمن ثبت در خصوص ارسال خلاصه معامله بصورت الکترونیک از سوی دفاتر اسناد رسمی و اینکه دفاتر اسناد رسمی درصورت داشتن گواهی امضاء الکترونیک نیازی نیست که دیگه پرینت اونو برای ثبت پست کنن نقطه امید بخشی است در صنعت ثبت کشور !

/ 0 نظر / 38 بازدید