آیا واقعا ثبت ، آنی میشود!!!

ثبت آنی با توجه به اسمی که برای آن برگزیده اند انتظار میرفت که ثبت سند در دفتر سردفتر را برای همیشه به خاطره ها تبدیل کند اما با توجه به فایلهایی که توسط سازمان ثبت منتشر شده است ف ظاهرا قرار نیست در روش کلی ثبت اسناد تغییری ایجاد کنه و فقط ظاهر است این طرح جایگزین نرم افزارهای دفاتر گردد که البته از همکنون پیداست که با مشکلات ریز و درشتی همراه خواهد بود!

بهتر است سازمان ثبت و کانون سردفتران به جای این همه توهم زایی برای عامه فکری به حال سرعت بخشیدن به امور ثبتی کنند که کلیه افرادی که به دفاتر مراجعه میکنند انتظار دارند کارشان در کوتاه ترین زمان به پایان برسد.

ظاهرا سازمان ثبت از وضعیت استعلام الکترونیکی بی خبر است که هنوز ادارات ثبت با نهایت کندی به کار خود ادامه میدهند و هنوز خواهان دریافت کپی برابر اصل سند و بنچاق از دفاتر برای تکمیل بایگانی خود هستند که در نهایت هم با آتش سوزی ساختگی دیگری همگی به خاکستر بدل میشود!!! 

بهتر است نام دیگری بجای کلمه ثبت آنی به کار ببریم! مثلا نرم افزار ثبت سند الکترونیکی (شاهکار دیگری از سازمان ثبت) خنده

/ 0 نظر / 50 بازدید