نقدی بر خلاصه معاملات در سیستم ثبت آنی

با توجه به مکانیزه شده و ارسال اتوماتیک خلاصه معاملات در سیستم ثبت آنی ، شاهد این ماجرا هستیم که به تعداد استعلامات ، خلاصه معامله در سامانه ثبت میشود!

متاسفانه عزیزان برنامه نویس سازمان ثبت اسناد قدری زحمت به خود نداده اند تا به ازای هر سند رسمی یک خلاصه معامله صادر شود و اسامی فروشندگان و خریداران تجمیع گردد در یک خلاصه معامله !!! یا اینکه به ازای هر خریدار یک خلاصه معامله صادر گردد تا هم از افزایش حجم اوراق چاپی کاسته شود و هم کنترل و تشخیص صحت اطلاعات سریع تر گردد !!!

 متاسفانه آنقدر طراحی و برنامه ریزی امور ثبت آنی به کندی پیش میرود که گاهی به آنی بودن آن باید شک کرد نسخه نرم افزاری این سیستم ظاهرا سال به سال آپدیت میشود !!!

/ 0 نظر / 42 بازدید