نحوه تهیه نقشه و درج آن درسامانه ثبت الکترونیکی

اطلاعیه مرتبط به نحوه تهیه نقشه و درج آن درسامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

نظر به اینکه متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به دلیل نبود امکانات لازم جهت تهیه نقشه UTM در برخی از شهرها با مشکل مواجه شده اند لذا در راستای تسهیل در امور مراجعین مقرر گردید متقاضیان در موقع ثبت نام، نقشه ملک مورد تقاضا را تهیه و به وسیله GPS دستی و یا گوشی تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافیایی تقریبی یک نقطه از وسط ملک را شخصاً و یا از طریق اشخاص آشنا به امور نقشه برداری مشخص و اطلاعات حدود اربعه ملک و مشخصات مجاورین و حد فاصل و مختصات نقطه تعیین شده را (مطابق نمونه) در قسمت گواهی تعیین مختصات ملک درج نمایند.


/ 1 نظر / 18 بازدید
123

این سازمان بزرگ حداقل یه آموزش مختصر و جامع هم تو سایت میذاشت بد نبودا !