استعلام الکترونیکی قوت بیشتری گرفت

با بخشنامه جدید ریاست سازمان ثبت اسناد کشور ، از امروز میتوان گفت استعلام الکترونیکی کم کم جایگاه خود را یافته و نقش اصلی خود را در تسریع تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی یافته است.

بدین صورت که از این به بعد استعلام های دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی درصورتی که دارای آرم کلید الکترونیکی که نشاندهنده گواهی امضاء الکترونیکی اداره ثبت مربوطه است باشند دیگر لزومی به اخذ جواب دستی آن از طریق پست نیست!

نمونه تصویر کلید گواهی امضاء الکترونیک که در بالای استعلام نمایان است و آرم پایین استعلام :  

و بخشنامه مذکور:

/ 0 نظر / 137 بازدید