ادارات اوقاف و امور خیریه

وضعیت ادارات اوقاف و امور خیریه اکنون به شکلی شده است که مستاجرین املاک بشدت ابراز نارضایتی میکنند و موقوفاتی که به صورت اجاره به افراد واگذار شده است هزینه های بسیاری برای خریداران ین املاک به وجود میاورد.

اینکه املاک توسط شخصی وقف شده است از نظر عرف و شرع و قانون عملی نیک پسندیده است ، اما اینکه ادارات اوقاف و امور خیریه علاوه بر اجاره ماهیانه ای که از مستاجرین اخذ میکنند بابت هر نقل و انتقال نیز مبلغی از آنها دریافت مینمایند خود جای بسی فکر و اندیشه دارد که اکنون این املاک به محلی برای اخذ هزینه های گزاف بابت هر نقل و انتقال شده است و نارضایتی هایی به همراه دارد و چه بسا به جای دعای خیر و اجر معنوی برای واقف نتیجه ای عکس داشته باشد.

در پایان این نکته قابل توجه است که حتی در تنظیم اسناد اجاره این املاک ادارات اوقاف با ایجاد رانت برای برخی دفاتر اسناد رسمی این نوع اسناد را به صورت انحصاری تنظیم میکنند.

/ 0 نظر / 36 بازدید