موازی کاری سازمان ثبت و غیره بابت کله پاچه مورچه

برای اینکه به اطلاعات و راه های تماس با دفاتر اسناد رسمی دسترسی داشته باشید می توانید از چندین سایت اقدام کنید که عمده ترین آن این دو هستند فعلن :

http://www.notary.ir/registries_list

http://ssaa.ir/Default.aspx?tabid=813

که اولی در سایت کانون است که تقریبا اطلاعات بروز و درستی دارد اما دوم متعلق به سازمان ثبت است که اکثر اطلاعات ، تلفن ها و آدرس های مندرج در آن اشتباه است!

که برای سازمانی با این شرایط که دفاتر موظفند حتی ریز اطلاعات خود را به آن اعلام نمایند نوعی نقص و کم کاری محسوب میشود!

اخیرن سایت ثبت آمار سازمان ثبت مجدد طی بخشنامه ای از دفاتر خواسته است تا اطلاعات دفاتر را جمع آوری کند که در اینجا قابل یادآوری است که بهترین منبع برای اخذ اطلاعات دفاتر همان سایت ثبت آنی است که دفاتر اطلاعات تماسی و پستی خود را در آن وارد کرده اند و استفاده میکنند ، اما به دلیل تنبلی و کم کاری کارمندان ثبت هر روز از دفاتر تقاضای پر کردن فرم های جور واجور در سایت های مختلف را دارند!

کارمندان ثبت می توانند به راحتی با چند دستور ساده و بدون نیاز به کنترل صحت اطلاعات به همگی این اطلاعات دسترسی داشته باشند!

به امید اینکه این موازی کاری ها مانند موازی کاری هایی که ثبت بر دوش دفاتر قرارداده است ، مسئولان ذیربط بتوانند از حجم این همه موازی کاری بکاهند!

 

/ 0 نظر / 53 بازدید