تعهدنامه برای دارندگان مدارک مالکیت اراضی شهری

در تاریخ ذیل دردفترحاضر گردیدند : آقای ---------- به آدرس تهران----------- کد پستی ----------------.  بعدالحضور اعلام داشتند: اینجانب وکیل مالکین دارنده مدارک مالکیت پلاک ثبتی ----فرعی از ----اصلی بخش 11 تهران حوزه ثبتی کن بمساحت 250 مترمربع  واقع در تهران بموجب این اقرارنامه اعلام میدارم:  اینجانب از تاریخ 60/12/27 تاکنون از مزایای موارد 6 و 8 قانون اراضی شهری و حد نصاب مندرج در قانون زمین شهری در سطح کشور ستفاده ننموده و فاقد واحد مسکونی مناسب میباشم ( واحد مسکونی مناسب عبارت است از آپارتمانی 150 مترمربع ویلائی بالاترین حداقل نصاب تفکیکی شهر محل وقوع ملک حداکثر 400مترمربع) با در نظر گرفتن مراتب مذکور با التزام به اینکه در سراسر کشور حق استفاده بیش از یک حد نصاب را ندارم و با اطلاع کامل از مفاد قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن در خواست صدور پروانه ساختمانی زمین یادشده را دارم و بموجب این اقرارنامه ملتزم میشوم چنانچه در آینده به هر نحو خلاف این تعهد ثابت و مدلل گردد و یا ظرف فرجه قانونی نسبت به اخذ مجوز عمران و احیاء زمین موصوف اقدامی ننمایم سازمان زمین شهری مجاز  ماذون است براساس مدلول ماده 10 قانون مدنی و ماده 12 قانون زمین شهری هرگونه اقدامی را که ضروری تشخیص دهد برای ابطال مجوز صادر و مالا طرح پرونده در کمیسیون ماده 12 قانون مذکور وهرگونه اقدام قانونی براساس نظریه کمیسیون یادشده را بنماید.

/ 1 نظر / 25 بازدید
کاستزبوک

با درود و احترام، از مطالب مفید شما سپاسگزارم. با توجه به وبلاگ خوب و مفید شما و شرایط اقتصادی کنونی شاید معرفی کاستزبوک (Costsbook) به عنوان دفترچه هزینه روزانه مفید و ضروری باشد.www.costsbook.com کاستزبوک یک نرم افزار مدیریت مالی شخصی آنلاین است. امکاناتی مانند مدیریت هزینه ها، مدیریت درآمدها، مدیریت بدهی و طلب، مدیریت چکها و.... را در اختیار شما قرار میدهدتا بهتر به مدیریت اقتصاد فردی و خانوادگیتان بپردازید و برای آینده ای روشن برنامه ریزی نمایید. www.costsbook.com. با ما در "تماس" باشید و در صفحه خود با ما به فرهنگ سازی بپردازید. با سپاس