نسل جدید اوراق اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی این روزها به سایت اخذ الکترونیکی اوراق مراجعه کرده اند و سهیه 100 برگی اوراق و 50 برگی خلاصه معامله را دریافت نموده اند تا از ابتدای سال 92 از این اوراق استفاده نمایند!

اوراقی الکترونیکی با شکل و شمایل تازه که بر روی کاغذ های معمولی چاپ میشود و مورد استفاده قرار میگیرد! اما آیا سندی که بر روی کاغذ A4 چاپ میشود استقامت اوراق بهاء دار سابق را دارند؟ آیا دفاتر اسناد رسمی برای اسنادی که بیش از 1 جفت برگ متن دارند باید طبق روال سابق هزینه اوراق اضافی را اخذ نمایند! 

آیا سازمان ثبت بهتر نیست با ارائه برنامه ای جامع و وضع قانونی جدید از متن اسناد بکاهد تا لازم نباشد ریز برخی مطالبی که هیچ ارزشی ندارند در اسناد درج نگردد! آیا بهتر نیست سازمان ثبت به کلیه سازمانها و ادارات و ارگانها و بانکها دولتی و خصوصی بخشنامه بدهد که اگر اسم  سازمان شما با تاکید قید نشده است ایرادی ندارد ولی اشاره کلی شده است! 

ایرادات در نظام اسناد رسمی فراوان است! آیا بهتر نیست سازمان ثبت برای کاستن از حجم کار خود و افزودن به زحمات دفاتر اسناد رسمی فکری بحال تنظیم متن اسناد کند؟؟؟

پیشاپیش سال 1392 را به شما عزیزان و خوانندکان این وبلاگ تبریک میگویم!

به امید سالی پر از تحول اساسی در کلیه عرصه ها از جمله ثبت اسناد

/ 0 نظر / 40 بازدید