الزامی نبودن قولنامه برای اخذ اظهارنامه مالیاتی

اقدام مناسب اما دیرهنگام رییس کانون سردفتران در خصوص الزامی نبودن قولنامه برای اخذ اظهارنامه مالیاتی : 

/ 0 نظر / 159 بازدید