رضایت درخصوص خروج از کشور و اخذ گذرنامه به دفعات

اینجانب با مشخصات فوق الذکر اعلام میدارم که خانم ×××××××× با مشخصات فوق الذکر که قرار است همسر آینده من باشد. پس از ازدواج و عقد رسمی و در طول زندگی مجاز هستند که بطور مکرر از کشور خارج شوند و گذرنامه های جدید دریافت دارند و فرم های مربوط به گذرنامه را هم امضاء نمایند و هیچگونه اعتراضی ندارم.

/ 0 نظر / 47 بازدید