کانون کارمندی دفاتر اسناد رسمی !!!؟

دفتر اسناد رسمی ۲۲۳ تخت جمشید

وکالت بهره برداري از مراتع به منظور چراي دام

مراجعه به سازمان جنگلها ،مراتع وآبخيزداري كشور ،اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري وادارات تابعه وساير سازمانهاي دولتي ودرخواست اجراي بند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

تعهد سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 9 شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی

دراجرای مجوز شماره 1147257 مورخ 11/02/96 سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 9 شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

فرم تعهد دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

 فرم تعهد دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی   اینجانب ............................. فرزند ................... دارنده شناسنامه شماره ................. صادره از ...................... کد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

فرمت سند تعهد پذيرفته شدگان مقطع تخصصي باليني

فرمت سند تعهد پذيرفته شدگان مقطع تخصصي باليني (سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصلاحات بعدي ) انو نظر به اينكه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
آذر 97
14 پست
شهریور 96
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
آذر 92
10 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
17 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
15 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
16 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
14 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
18 پست
خرداد 91
1 پست
دی 78
1 پست
سند_رسمی
11 پست
تعهد
18 پست
سند_رهنی
2 پست
کارمند
5 پست
ثبت_آنی
17 پست
سرگرمی
1 پست
پست_بانک
2 پست
دفتریار
1 پست
رضایت
4 پست
اقرار
2 پست
شهرداری
2 پست
بامزه
1 پست
مالیات
5 پست
سردفتر
3 پست
وکالت
1 پست
توکن
1 پست
همایش
2 پست
جعل
3 پست
ابراء
1 پست
تعطیلات
1 پست
بانک_ملی
1 پست