کانون کارمندی دفاتر اسناد رسمی !!!؟

دفتر اسناد رسمی ۲۲۳ تخت جمشید

حداقل عیدی امسال کارگران یک میلیون و 216 هزار تومان تعیین شد

آیا شما کارمندان دفاتر اسناد رسمی عیدی کامل را دریافت کرده اید؟     حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و 216 هزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
شهریور 96
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
آذر 92
10 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
17 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
15 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
16 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
14 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
18 پست
خرداد 91
1 پست
دی 78
1 پست
سند_رسمی
11 پست
تعهد
18 پست
سند_رهنی
2 پست
کارمند
5 پست
ثبت_آنی
17 پست
سرگرمی
1 پست
پست_بانک
2 پست
دفتریار
1 پست
رضایت
4 پست
اقرار
2 پست
شهرداری
2 پست
بامزه
1 پست
مالیات
5 پست
سردفتر
3 پست
وکالت
1 پست
توکن
1 پست
همایش
2 پست
جعل
3 پست
ابراء
1 پست
تعطیلات
1 پست
بانک_ملی
1 پست