اینجانب آقای-------------- بنابه اظهار متصدی میوه فروشی به آدرس ----------کد پستی ------------ با توجه به تعطیلی محل کسبم بعلت تخلفات بهداشتی ، توسط مرکز بهداشت شمالغرب تهران بدینوسیله شرعا و قانونا متعهد میگردم چنانچه اداره مذکور با فک پلمپ محل فوق موافقت نماید حداکثر ظرف مدت دو روز بدون هیچگونه بهره برداری وفعالیت صنفی کلیه نواقص بهداشتی محل کسب خود را برطرف و مراتب را به آن مرکز اعلام و پس از کسب مجوز شروع به فعالیت مجدد نمایم. بدیهی است درصورت عدم اجرای مورد تعهد ، آن اداره مجاز خواهد بود طبق مقررات نسبت به تعطیلی مجدد محل کسب اینجانب اقدام نماید و حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.

مطالب مرتبط:تعهد
تاريخ : یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱ | ٩:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : مهر | نظرات ()