اینجانب: ----------------------------------. که برای خدمت در بانک پاسارگاد آماده هستم بدینوسیله متعهد میشوم که نسبت به حفظ اسرار بانک و مشتریان آن همواره توجه داشته باشم . همچنین با توجه به ماده 10قانون مدنی و مفاد آیین نامه بانک تعهد مینمایم که : 1- در صورتیکه پس از دوره کارآموزی ، استخدام اینجانب در بانک به هر دلیل مورد موافقت قرار نگیرد هیچگونه ادعایی به صورت هزینه یا خسارت از بابت اتلاف وقت ، ترک شغل قبلی ، بیماری ، درمان و سایر موارد نسبت به بانک مطرح ننمایم. 2-چنانچه در بانک استخدام شوم در مقابل مقررات بانک مطیع بوده و کلیه آیین نامه ها و مقررات بانک و دستورات بانکی را که فعلا مجری است یا بعدا به تصویب میرسد و یا صادر میشود رعایت و اجرا نمایم. 3- چنانچه بانک برای افزایش مهارتهای مورد نیاز اقدام به اعزام یا بورسیه نمودن اینجانب در دوره های آموزشی کوتاه مدت یا بلند مدت در داخل یا خارج بانک نماید و بموجب آن هزینه یا شهریه ای متحمل شود در صورت قطع همکاری به هر دلیل ، کلیه هزینه های بانک اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را که بانک تحت عنوان مزایا و تسهیلات آموزشی صرف نموده طبق تشخیص و محاسبه بانک بمحض مطالبه و بدون اعتراض به بانک بپردازم. 4-در شغلی که برای تصدی آن استخدام میشوم و به مدتی که از طرف بانک تعیین میشود انجام وظیفه نموده و تحت هیچ عنوان ، حتی با اخذ مدرک تحصیلی بالاتر تقاضای تغییر شغل را ننمایم و درصورت ترک خدمت بدون اطلاع و یا موافقت بانک و زودتر از مواعد تعیین شده در مقررات بانک ، کلیه خسارتهای مربوط را حسب نظر بانک و بدون هیچ اعتراضی جبران نمایم. 5-در صورتیکه هرگونه ضرر و زیانی از ناحیه عملکرد مستقیم یا غیر مستقیم اینجانب در طول مدت خدمت در بانک پاسارگاد متوجه بانک شود بدینوسیله متعهد میگردم از عهده خسارت وارده بنا به تشخیص بانک برآیم و بانک حق دارد بمنظور مطالبات خود بشرح این تعهدنامه هر موقع که صلاح و مقتضی بداند و بنا به تشخیص و محاسبه خود و به میزانی که بانک اعلام می نماید طبق مقررات و آیین نامه اسناد لازم الاجرا اجراییه صادر و عملیات اجرایی را تا وصول کلیه مطالبات خود تعقیب نماید صرف اظهار و تشخیص بانک مبنی بر تخلف از مفاد این تعهدنامه و مبلغ اعلام شده از سوی بانک کافی و ملاک عمل خواهد بود واینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراضی را به تشخیص بانک از خود سلب و اسقاط مینمایم. ضمنا بموجب همین تعهدنامه ، بانک حق و اختیاردارد مطالبات ناشی از این تعهدنامه را از هرگونه وجه وطلب و حقوق اینجانب نزد خود برداشت و وصول نماید و در این رابطه نیز اینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراض را ازخود سلب و اسقاط نمایم.

 

مطالب مرتبط:تعهد
تاريخ : شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱ | ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : مهر | نظرات ()