موکل: آقای -------------

وکیل: خانم -------------

 مورد وکالت :انجام کلیه امور مربوط به سرپرستی و حضانت و نگهداری فرزند خردسال طرفین موسوم به-------------------- اعم از امور روزمره ، معاش ، خواب و استراحت ، ورزش و هرگونه معالجات ، تحصیل در دوره های ابتدائی ، راهنمایی ، دبیرستان ، هنرستان ، آموزشگاه ها ، کالج ، دانشکده ، دانشگاه  چه در داخل کشور وچه خارج از کشور اعم از روزانه یا شبانه ویا شبانه روزی ، سپردن تعهدات تحصیلی ، اخذ کارنامه ها و پایان نامه ها مجوزات ، رضایت در کارآموزی و انجام تنبیه و تنبه و تشویق و ترغیب ، اجازه مشارکت در کلوپ ها و باشگاههای اجتماعی ، ورزشی وفق  غبطه مولی علیه ، شرکت در سمینارها ، کنفرانس ها گردش های دسته جمعی ، مسابقات ملی و بین المللی ، موافقت در خروج از کشور و اخذ گذرنامه و تمدیدهای مربوطه وحضور در دفاتراسنادرسمی و انجام گواهی امضاء ، طرح دعوی و اقامه شکوائیه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی با هر خواسته و میزان وفق قوانین داخلی و یاخارجی بر حسب مورد با داشتن اختیارات مندرج در مادتین 35 و36 قانون آیین دادرسی مدنی و مشابه آن در مورد دعاوی در خارج از کشور و دفاع از مولی علیه در دعاوی مطروحه احتمالی دیگران ، اجازه حضور در رسانه های گروهی ، صداوسیما و غیره از مسائل سیاسی و رهنمون شدن در جهات  مراعات موازین اسلامی و مطالعات لازم در خصوص تکمیل  مدارج مذهبی شیعه اثنی عشری در حد متعارف و تحصیل مجوزهای لازم  و اخذ شناسنامه یا المثنی و عنداللزوم انتخاب همسر و موافقت و اذن در ازدواج دائم فرزند با هر میزان مهریه و صداق و به هر شرط ضمن العقد و انجام هرگونه معاملات ایجابا و قبولا (باستثنای فروش و انتقال دادن وسایط نقلیه موتوری) بنام یا از طرف مولی علیه و تنظیم  و امضاء هرگونه اسناد رسمی مربوطه نسبت به هر عقدی  از عقود معین و نامعین با اسقاط نمودن کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش و اخذ ثمن و تحویل و تسلیم ثمن و یا تادیه ثمن و تحویل گرفتن ثمن بر حسب مورد چه مولی علیه متعامل و از طرف ایجاب باشد یا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشیه از امور مزبور و اخذ اسناد مالکیت یا المثنی های آن و با امضاء اوراق و استشهادیه مربوطه و قبول وکالت بنام مولی علیه و انجام آن و مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیردولتی و وابسته به سازمان ها و نهادها و شوراها و سازمان ها و شرکت ها و شهرداری ها و تادیه هزینه های قانونی و مالیات و غیره و اخذ پاسخ استعلامیه ها و مفاصاحساب  ها وگواهی ها و مجوزات وعدم خلاف یا پایان کار و سپردن تعهدات مربوطه به آن و دریافت یا تسلیم اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و مراجعه به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و افتتاح هرگونه حساب و واریز و برداشت و حواله از حسابهای مذکور و دریافت کارت های اعتباری و الکترونیکی و رمز مربوطه و هر نوع دریافت و پرداخت الکترونیکی و غیر آن که در آینده توسط بانکها به وجود آمده باشد و درصورت مفقود یا سرقت شدن دریافت المثنی آنها و دفترچه های مربوطه موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل انتخابی را از حال تا رسیدن مولی علیه به سن کبر از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم بالمباشره درخصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه مطلقه می باشد و در مواردی که بشرح بالا نیاز به انتخاب وکیل دارد نیز محق به آن است و هر گونه عمل و اقدام و امضاء نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر است و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

هزینه تنظیم این سند جمعا بمبلغ 355,000ریال  وصول و برابر رسید مرجع سامانه بشماره مربوطه صادروتسلیم شد این سند برروی اوراق شماره های  ------- تنظیم گردید .

 به تاریخ                خرداد ماه سال   یک هزار  و  سیصد و  نود و  دو هجری شمسی  محل امضاء

 

مطالب مرتبط:وکالت حضانت فرزند ،دفتر اسناد رسمی
تاريخ : پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢ | ٩:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : مهر | نظرات ()